సనాతన ధర్మం

రమణ మహర్షి – “నడిచే దైవం”

పరిపూర్ణ దైవీసంపద, అత్యంత కఠోర నియమపాలన, తీవ్రాతి తీవ్రమైన తపస్సు,అచంచలమైన శ్రద్ధ ,అపారశాస్త్ర పాండిత్యము,అనన్యమైన దైవీ ధర్మ కార్యనిర్వహణ వారిని ప్రపంచం నలుదిశలా మరో శంకరాచార్యులు గా
Read More

ఆది శంకరాచార్యులు – “జగద్గురు”

కాలప్రవాహంలో వైదికమతం లో ప్రాంతీయ ఆచారాలతో ,సిద్ధాంత విభేదాలతో, అనైక్యతతో పాటు అనేక దురాచారాలు ప్రవేశించాయి . ఆ లోపాలను ఎత్తి చూపుతూ వైదిక మతాలను నిరసిస్తూ
Read More

మనలో ఉన్న దైవాన్ని తెలుసుకోవడం ఎలా?

మనస్సుకు పరిమితమైనవాడు జీవుడు, మనోమూలంలోనికి వెళ్ళినవాడు దేవుడు. మనోమూలంలోనికి వెళ్ళినవారి “దేహమే దేవాలయమౌతుంది.” దేహమే సమస్త బ్రహ్మాండాలకు ప్రతిరూపం దీని లోపల ఆత్మయే దైవం. కేవలం మనిషి
Read More

పితృ తర్పణము ఎలా చేయాలి ?

(నేటినుండి) సెప్టెంబర్ 21 నుంచి అక్టోబర్ 6 వరకు గల “మహాలయపక్ష తర్పణం” విధిగా చేయాలి…! మరణించిన మీ పితృదేవతల కోసం కేవలం 15 ని.ల సమయం
Read More

కర్మలు మరియు యజ్ఞముల యొక్క అంతరార్థం!

కర్మ చేయడం మనిషి స్వభావం మాత్రమే కాదు అదొక తప్పనిసరి కార్యం. నిజానికి ఎలాంటి పని చేయకుండా ఉండటం కూడా కర్మ కిందే లెక్క. ఈ కర్మలను
Read More